Psy z rodowodem, psy rasowe.
MENU
 

Jak pisać prace licencjackie z ekonomii?

Ekonomiczne prace licencjackie muszą być wykonane samodzielnie przez każdego studenta. Pomocą i wsparciem zarówno w przygotowaniu i analizie materiałów, jaki w samym procesie powstawania pracy, służy promotor.

Jednak największa część pracy oraz przygotować spada na samego studenta, musi się on więc naprawdę przyłożyć do tego zadania. Jeżeli chodzi o tematykę pracy, to powinna być ściśle zawiązana zarówno z kierunkiem studiów, jak i specjalizacją. Przykładem takiego ogólnego tematu może być zarządzanie zasobami ludzkimi. W pracy należy ująć jakiś szczegółowy aspekt tego zagadnienia.

W zależności od charakteru pracy, będą wykorzystane przy jej pisaniu rożne materiały. Z pewnością ważną rolę odgrywają materiały źródłowe zamieszczone w opracowaniach naukowych na temat poruszanego w pracy zagadnienia.

Wykształcenie nabyte w toku studiów licencjackich powinno pomóc w analizie tych materiałów oraz formułowaniu wniosków na podstawie tej analizy. Przygotowanie materiałów, które pomogą nam tworzyć prace licencjackie to także wykonanie określonych badań, niezbędnych do określenia jakiegoś zjawiska w ekonomii. Czasami, jako materiały wykorzystuje się odpowiednie akty prawne oraz inne dokumenty.

Oczywiście praca musi mieć także silną podbudowę teoretyczną, tak więc sięga się do różnego rodzaju literatury ekonomicznej. Napisanie dobrej pracy licencjackiej i obrona jej to przepustka na studia wyższe magisterskie. Z pewnością tak praktyka pomoże w późniejszym opracowaniu pracy magisterskiej z tej samej lub innej dziedziny. W przypadku pracy magisterskiej także bardzo ważną rolę odgrywa przygotowanie i analiza materiałów.
 
Wiele osób uważa, iż posiadanie psa jest "fajne". O ile jednak decydujemy się na zakup psa, musimy pamiętać o tym, że przyniesiemy do domu zwierzę, które będzie zachowywało się instynktywnie ... dalej na temat psów