Psy z rodowodem, psy rasowe.
MENU
 

Prace licencjackie - numerowanie stron pracy w programie Word

Prace licencjackie są dla każdego studenta dużym wyzwaniem. W czasie pisania pracy licencjackiej student nie tylko uczy się, jak zdobywać i opracowywać materiały oraz wyciągać wnioski ze zjawisk i komentować dane liczbowe, ale nabywa również umiejętności związanych z obsługą edytora tekstu Word, w którym najczęściej powstają prace licencjackie oraz inne prace dyplomowe.

Program Word jest bardzo przyjaznym dla studentów edytorem tekstu. Wiele operacji wykonuje automatycznie. Dzięki wbudowanym w program funkcjom, jak numerowanie stron, wystarczy kilka kliknięć myszą, by wszystkie strony w opasłym nawet dokumencie tekstowym zostały prawidłowo ponumerowane.

Numery stron mogą zostać ustawione w górnym lub dolnym obszarze strony lub też na marginesach. Aby włączyć automatyczne numerowanie stron, należy w grupie Wstawianie wybrać Nagłówek i stopka, a następnie kliknąć Numer strony. W zależności od tego, gdzie chcesz umieścić numery stron w dokumencie, musisz wybrać polecenie Góra strony, Dół strony lub Marginesy strony. Z galerii projektów możesz wybrać projekt numerowania. Możesz w zależności od gustu numerować strony w wersji 1 z 100, 1,2.., -1-, strona 1.

Numery stron możesz również formatować. Będzie to możliwe, jeśli po kliknięciu opcji Numer strony wybierzesz polecenie Formatuj numery stron. Zaznaczając numer strony możesz zmieniać jej czcionkę - zmniejszać lub zwiększać, ustawiać inny rodzaj.

Pierwsza strona pracy licencjackiej to strona tytułowa, na której zazwyczaj nie umieszcza się numeru strony. Aby tak zrobić, by program Word ponumerował strony, ale na pierwszej nie pokazywał numeru, należy w grupie Narzędzia nagłówków i stopek w zakładce Projektowanie, znaleźć grupę Opcje i zaznaczyć pole wyboru Inne na pierwszej stronie.
 
Wiele osób uważa, iż posiadanie psa jest "fajne". O ile jednak decydujemy się na zakup psa, musimy pamiętać o tym, że przyniesiemy do domu zwierzę, które będzie zachowywało się instynktywnie ... dalej na temat psów