Psy z rodowodem, psy rasowe.
MENU
 

Prace licencjackie a prawo autorskie, materialne i ososbiste

Gdy piszemy prace licencjackie, nie raz sięgamy do dorobku innych osób. Często cytujemy ich myśli, czasami zaś po prostu informujemy, co dany naukowiec sądzi na dany temat. Warto jednak pamiętać, że pisząc prace licencjackie, powinniśmy podchodzić ostrożnie do korzystania ze źródeł, aby na pewno nie naruszyć prawa autorskiego, materialnego oraz osobistego ich twórcy.

Prawo autorskie oznacza w skrócie, że tylko autor ma prawo do decydowania o tym, w jaki sposób będzie użytkowane jego dzieło. Dlatego też nie wolno np. cytować jakiejś pozycji w pracy licencjackiej bez podania, z jakiego źródła cytat ten pochodzi. Jest to bardzo istotne, jeśli nie chcemy naruszyć niczyich praw autorskich.

Warto nadmienić, że bezprawnie czerpiąc cudzego dorobku intelektualnego, możemy naruszyć także prawo materialne. Czym właściwie jest to prawo? W skrócie jest to po prostu zbiór zakazów i wiążących się z nimi sankcji. Prawo materialne określa, jak powinny wyglądać prawidłowe stosunki pomiędzy podmiotami prawa.

Wspomnieliśmy, że podczas pisania pracy licencjackiej możemy naruszyć także prawo osobiste. Może do tego dojść, gdy wbrew wyraźnemu zakazowi autora dzieła, czerpiemy z niego w trakcie pisania pracy dyplomowej.
 
Wiele osób uważa, iż posiadanie psa jest "fajne". O ile jednak decydujemy się na zakup psa, musimy pamiętać o tym, że przyniesiemy do domu zwierzę, które będzie zachowywało się instynktywnie ... dalej na temat psów