Psy z rodowodem, psy rasowe.
MENU
 

Znaki specjalne w pracach licencjackich i ich jednolitość

Prace licencjackie nierzadko muszą zawierać znaki specjalne np. pauzy czy znak paragrafu. Ważne jest, aby te znaki były jednolite.

Wchodząc w zakładkę Wstaw widzimy opcję Symbol. Po jej otwarciu pojawia się tabela z zakładką Symbole i Znaki specjalne. Znaków specjalnych jest kilka, symboli dużo więcej. Dlatego też, żeby wyszukać jakiegoś symbolu można skorzystać z filtru mieszczącego się w górnym prawym rogu tabeli. Jest tam podział na różne dziedziny (matematyka, waluty) oraz języki.

Jeżeli chodzi o zakładkę Symbole, to skrót klawiszowy pojawia się po naciśnięciu wybranego symbolu. Przy znakach specjalnych skrót jest zaraz obok znaku. Jeżeli skrót klawiszowy podany przez program piszącemu pracę licencjacką nie odpowiada, a wie, że wiele razy będzie używał danego znaku specjalnego, może on zmienić ten skrót za pomocą opcji Klawisz skrótu. Nadając nowy skrót klawiszowy ułatwić można sobie pracę i zaoszczędzić czas.

Jednak często bywa tak, że w czasie pisania pracy licencjackiej autor zapomni się i np. zamiast pauzy wstawi wszędzie myślniki. W takim przypadku należy skorzystać z dostępnej w tej zakładce funkcji autokorekty, w której można zaznaczyć jaki znak na jaki ma być zmieniony. Program automatycznie naniesie poprawki. Dzięki tej funkcji wszystkie interesujące autora znaki specjalne będą takie same.

Można także tę metodę zastosować świadomie. Np. dla ułatwienia wszędzie tam, gdzie ma znajdować się symbol wstawiać konkretną literę kub liczbę, a po napisaniu pracy licencjackiej wszystkie te robocze znaki zamienić na poprawne.
 
Wiele osób uważa, iż posiadanie psa jest "fajne". O ile jednak decydujemy się na zakup psa, musimy pamiętać o tym, że przyniesiemy do domu zwierzę, które będzie zachowywało się instynktywnie ... dalej na temat psów