Psy z rodowodem, psy rasowe.
MENU
 

Wszystkie prace licencjackie do doktoranckich wymagają bibliografii

Osoby, które pisały prace licencjackie mają już doświadczenie jak sprostać wymogom formalnym, które są podobne do tych przy pisaniu magisterki. Jednak jest tu pewna różnica - prace licencjackie mogą być w pełni opisowe, ale w magisterskich wymagana jest już część badawcza. Student piszący pracę powinien na każdym etapie zapisywać sobie jakieś cytaty, które mogą się przydać w pracy, pamiętając o zapisie bibliograficznym źródła.

Tworzenie pracy magisterskiej zawsze należy rozpocząć od dobrze sformułowanego tematu. Druga ważna sprawa to część badawcza - od jej wyników będzie zależała główna część pracy, czyli przejście od hipotezy do tezy poprzez dobór odpowiednich argumentów za i przeciw tezie. Praca magisterska powinna być konsultowana z promotorem na każdym etapie powstawania. Promotor jest dla magistranta przewodnikiem i doradcą. Po prostu dobry promotor jest na wagę złota.

Studenci dzielą się na takich, którzy już na początku studiów wiedzą jaki temat będzie miała ich praca magisterska, która jest czasami kontynuacją pracy licencjackiej oraz na tych, którym temat pracy magisterskiej pomaga wymyślić promotor i to on podsuwa pomysły na książki pomocnicze, artykułu konieczne do przeczytania. Istnieją również tacy, którzy niestety, zlecają napisanie pracy osobom trzecim, co jest nieuczciwe i w zasadzie powinno być karane..

Pisanie pracy magisterskiej to dla jednych przyjemność,a dla innych udręka i obciążenie. Pisanie takiej pracy powinno odbywać się etapami, a każdy z nich powinien być omawiany na seminarium magisterskim i w czasie godzin na konsultacje, które ma każdy z wykładowców. Jednak bardzo często taki układ się nie sprawdza, ponieważ student nie nadążą z systematycznym pisaniem pracy. Zresztą nie bez powodu na złożenie i obronę pracy absolwent ma 2 lata od chwili otrzymania absolutorium.
 
Wiele osób uważa, iż posiadanie psa jest "fajne". O ile jednak decydujemy się na zakup psa, musimy pamiętać o tym, że przyniesiemy do domu zwierzę, które będzie zachowywało się instynktywnie ... dalej na temat psów